Değerli Okuldaşlarımız,

Üyelik Başvurusu dernek merkezimizden yapılabilir. Dernek merkezimize gelemeyecek okuldaşlarımız için web sitemiz üzerinden başvuru ise, basit bir aşamadan sonra tamamlanacaktır.​

İlgili form çıktısını alarak doldurunuz; imzaladıktan sonra, bilgisayarda taranmış bir adet vesikalık fotoğraf   ile  yonetimILD@gmail.com adresine gönderiniz.​

Kayıt ve senelik dönem aidatınızı Garanti Bankası IBAN: TR98 0006 2000 3570 0006 2967 40 no’lu İtalyan Liseliler Derneği hesabına yatırınız.

Üyelik başvuru formu ve ödemeniz banka hesabımıza geçtikten sonra üyelik başvuru onayınız yönetim kurulu tarafından ilk otuz gün içerisinde karara bağlanacaktır.

Dernekler Yasası gereği, Başvuru formunun mutlaka imzalanıp tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Adaylık başvurunuz, bütün belgeler tamamlandığında değerlendirmeye alınacağı için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak lütfen bizlere ulaştırınız.

  • Tarafınızdan imzalanmış üyelik başvuru formu

  • 2 adet vesikalık fotoğraf

  • Bir defaya mahsus kayıt ücreti 260 TL

  • Senelik aidat ödemesi olan 240 TL

ÜYELİK KOŞULLARI

Fiil ehliyetini haiz ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan İtalyan Lisesi mezunları veya bu okullarda herhangi bir dönemde okumuş kişilerden, yazılı olarak başvuranlar, Yönetim Kurulu’nun kararı ile Derneğe üye kabul edilirler. Yönetim Kurulu üyelik başvurularını en geç otuz gün içinde karara bağlar. Karar müracaat sahibine yazı ile bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için, Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir. Özel kanunlarla Dernek üyeliği yasaklananlar Derneğe üye olamazlar.

ÜYELİKTEN AYRILMA

İtalyan Liseliler Derneği üyeliğinden çıkmak için lütfen yukarıda ki ayrılma dilekçesinin çıktısını alarak doldurunuz ve ıslak imzalı olarak yonetimILD@gmail.com adresine gönderiniz.