storia-imi.jpg

Okulumuzun Tarihçesi

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Cenovalılar, Venedikliler ve Sicilyalılar İstanbul’un Haliç kıyılarında ve özellikle Galata semtinde ticaretle uğraşmak için padişahtan izin almışlardı.​

Bu bölgeye yerleşen İtalyan cemaatinin lisanında genellikle Cenova lehçesi hakim olduğundan, zengin aileler çocuklarının öğrenimi için özel eğitimciler tutmakta, fakir olanların eğitimi ise Katolik din adamları tarafından yürütülmekteydi.​

1861 yılında İtalyan diplomatların girişimi ile İstanbul’daki cemaat için, akşamları faaliyet gösteren bir İtalyan okulunun açılması sağlandı. 1863 yılında kurulan hayır amaçlı “Società Operaia” adlı işçi derneği, açılan okulun yetersizliğini göz önünde bulundurarak, İtalya dışındaki okullara karşı ilgi göstermeleri talebiyle İtalyan Hükümeti nezdinde çeşitli girişimlerde bulundu ve bunun neticesinde 1888 yılında, eski adı ile Polonya Sokağı’nda “Kraliyet İlk ve Ortaokulu” hizmete girdi.​

Kraliyet İlk ve Ortaokulu’na, 1895 yılında Beyoğlu Hayriye Caddesi’nde eğitime açılan “İtalyan Ticaret Okulu” bağlandı. 1900 yılında ise bu üç yıllık eğitim veren Ticaret Okuluna, bir de dört yıllık lise bölümü eklendi. Buradan mezun olanlar İtalya Krallığı’nın ticaret yüksek okulları ile Napoli Doğu Bilimleri Enstitüsü’ne girmeye hak kazanıyorlardı. 1910–1911 döneminde Kraliyet İlk ve Ortaokuluna, Latince dersi okutulan, dört yıllık bir bölüm eklenerek ortaokul sınıflarını tamamlayıcı bir lise kısmı oluşturuldu. Okula Türk ögrencilerin kaydı da bu yıllarda başladı.​

İtalyan Okulu Türk-İtalya savaşı süresince öğretimine ara verdi. 1913–1914 öğretim yılında yeniden faaliyete geçmesine rağmen, 30 Nisan 1915'te bu defa da Birinci Dünya Savaşı nedeniyle kapatıldı. Savaştan sonra, 1919 yılında, İtalyan Ortaokulu ve Lisesi, o tarihte Avusturya Okulu olan, Tom Tom Kaptan Sokak’taki bugünkü binasına taşındı. 1920 yılında Polonya Sokağı’ndaki Ticaret okulu ve lisesi de aynı binaya nakledildi. Bu şekilde Latince’nin okutulduğu bir ortaokul ve fen lisesi bölümüyle Ticaret Ortaokulu ve Ticaret Lisesi bölümlerinden oluşan iki alanlı bir öğretim kurumu hizmet vermeye başladı. İtalyanca bilmeyen öğrencilere bu kurumda öğrenim olanağı sağlamak için aynı yıl hazırlık sınıfı açıldı.

Okulun eğitim ve öğretimi zaman içindeki değişiklik ve gelişmeler çerçevesinde faaliyetini sürdürdü. Okulun Ticaret bölümü 1966 yılında kademeli olarak kapatıldı. Bir yıl hazırlık, üç yıl ortaokul, dört yıl lise olarak Klasik Fen alanında eğitim veren Özel İtalyan Lisesi, İlköğretim Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, ortaokul öncesi hazırlık sınıfı lise öncesi hazırlık sınıfı haline dönüştürerek Fen Bilimleri ve Türkçe–Matematik alanlarında eğitim ve öğretimine devam etmektedir.