Okuldaşlarımızın Kitapları: Prof. Dr. Hasan Erman

Hasan Erman 1944 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vekil Dekanlığı ve bu fakülte bünyesinde Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli olan yazar, akademik çalışmalarını Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak devam etmiş ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisansüstü düzeyde dersler vermektedir. 

Detaylı bilgi: Kidega Link

Kitaplarından bazıları:

  • Karşılaştırmalı-Gerekçeli 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu

  • Hukuki Mütalaalar

  • Medeni Hukuk Dersleri

  • Miras Hukuku

  • 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu