Okuldaşlarımızın Kitapları: Prof. Dr. Sahir Erman

Prof.Dr. Sahir ERMAN

(1918 - 1996)

 

1918 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu İtalyan İlkokulu ve Şişli Terakki’de, orta tahsilinin bir kısmını İstanbul’da İtalyan Lisesi’nde ve bir kısmını da İtalya’da Milano Lisesi’nde tamamladı. 1937’de İtalyan Ticaret Kısmı’ndan üstün derece ile Maturita' Scientifica aldı. 1938’de Olgunluk Diploması’na hak kazandı.

Yüksek tahsiline İtalya’da Como Endüstri Yüksek Okulu Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde başladı. Bu okulda bir sömestr okuduktan sonra Milano Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yazıldı. Bu üniversitede tahsiline devam ederken 2.Dünya Savaşının çıkması üzerine İstanbul’a döndü ve tahsilini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayarak 1942’de tarihinde mezun oldu.

1962 yılında İtalya Cumhurbaşkanı tarafından kendisine; İtalyan kültürüne katkılarından ötürü kendisine Cavaliere Ufficiale Nişanı, 1969 yılında ise Cavaliere Commendatore Nişanı tevcih edildi. 1970’te merkezi Roma’da bulunan Hukuki Etütler Milletlerarası Derneği Üyesi oldu.

1985’ten vefatına kadar; İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakülteleri’nde Yüksek Lisans öğretim üyeliği görevini ifa etti.

Detaylı bilgi: Türk Ceza hukuku Derneği Link

Hukuk alanında;

  • 34 adet telif eser

  • Ferit Hakkı Saymen ve Halit Kemal Elbir ile 13 cilt Türk İçtihatlar Külliyatı

  • Prof. Dr. Halit Kemal Elbir ve Avukat Erdoğan Tuncer ile  6 cilt Türk İçtihatlar Külliyatı

  • 8 adet müşterek eser

  • 4 tercüme birçok makaleye imza atmıştır.