İTALYAN LİSELİLER DERNEĞİ GENEL KURULA ÇAĞRI

17.09.2021

Kıymetli İtalyan Liseliler,

Bildiğiniz üzere pandemi şartları nedeniyle yürürlükte olan kısıtlamalardan dolayı Olağan Genel Kurul Toplantımızı Mayıs ayında gerçekleştiremedik. Şartların kısmen el vermesi neticesinde Derneğimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı okulumuz Özel İtalyan Lisesi’nde (Liceo Italiano – IMI), 1 Ekim 2021 Cuma günü, saat 17:00'de salt çoğunlukla; salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 15 Ekim 2021 Cuma günü aynı saat ve yerde ekteki gündemle gerçekleştirilecektir.

 

Birkaç önemli hatırlatmada bulunmak isteriz:

-  Okullardaki pandemi kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle Genel Kurul toplantısı günü hafta sonu yerine Cuma günü olarak belirlenmiştir.

-  Valilik kararı gereği toplantı öncesinde HES kodu uygulaması olacaktır.

-  Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereği üyelerimizin aidatlarını her yıl düzenli ödemelidir ve oy kullanabilmek için de son iki yıla ait aidat borcu olmamalıdır. Aidat borcunuzu öğrenmek için derneğimiz ile yonetimILD@gmail.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Tüm üyelerimizle Genel Kurulumuzda görüşmeyi ümit ederiz.

Sevgi ve Saygılarımızla,

İtalyan Liseliler Derneği Yönetim Kurulu

Gündem:

 1. Açılış ve yoklama

 2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması, Divana Genel Kurul tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi ve Genel Kurul Çalışmasının başlaması

 3. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi

 5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası

 6. Gelecek dönem tahmini bütçesinin görüşülerek onaylanması, bütçe fasılları arasında aktarım yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi

 7. Üyelik aidatının ve giriş aidatının belirlenmesi

 8. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

 9. Seçim sonucunun açıklanması

 10. Yeni yönetim adına konuşma

 11. Dilek ve temenniler

 12. Kapanış